Úvodní informace ke kurzu Burzovní obchody

 

Kurz: 1MTP356, LS 2022/2023: pátek 7:30-9:00, učebna RB 209 

Vyučující: Pavel Žilák, KBP/VŠE, email: pavel(at)zilak.cz

Konzultační hodiny: individuálně/dohodou

Zaměření kurzu:

Cílem tohoto kurzu je: 

 • seznámit posluchače s organizací a fungováním burzovního trhu včetně působení regulačních orgánů
 • porozumět principům burzovních investičních instrumentů a burzovním obchodním technikám a chování, motivům a jednání tržních účastníků v souvislosti s aktuálními investičními teoriemi
 • naučit ho pracovat s burzovními informacemi a statistikou. 

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět tomu, jak burza funguje v tržní ekonomice;
 • vysvětlit burzovní systém a jeho prvky;
 • analyzovat tržní fundament, trendy či chování investorů;
 • schopnost aktivně řídit investiční portfolio;
 • vypočítat výnos, riziko, likviditu a vnitřní hodnotu akcií a dluhopisů;
 • komparovat vybrané světové burzy;
 • používat základní burzovní informace a statistiku;
 • zhodnotit aktivity a význam institucionálních investorů na burzovních trzích.

Obsah předmětu:

1) Základní burzovní terminologie, burza jako instituce kapitálového trhu, historie a vývoj burzovnictví

2) Burzovní systém (publikum, pokyny, předmět obchodování, obchodní systémy, pravidla obchodování na burze, vypořádání obchodů, burzovní informace a statistika)

3) Orgány, metody, principy a nástroje regulace burz

4) Investiční bankovnictví a investiční obchody

5) Obchodování na sekundárním trhu - Investiční instrumenty I. a II.

6) Vybrané světové a regionální burzovní trhy

7) Analýza cenných papírů I. a II.

8) Institucionální investoři a kolektivní investování

9) Diskuze nad aktuálními tématy 

Zdroje:

Všechny materiály určené ke studiu na tomto webu v sekci 1MTP356

Veselá, J. (2019): Investování na kapitálových trzích, 3.vydání Praha, Wolters Kluwer, 2019

Musílek, P. (2011): Trhy cenných papírů, 2. aktualizované vydání, Praha, Ekopress, 2011

 

Zkouška:

100 bodové hodnocení kurzu spočívá ve splnění dílčích úkolů:

 • 60 bodů - vypracování závěrečného písemného testu; v testu budou prověřovány základní terminologické znalosti studenta, porozumění problematice, jeho schopnost úvahy na dané téma, početní příklady. Čas konání a místnost budou upřesněny v průběhu semestru
 • 10 bodů - aktivita ve formě 1 příspěvku k diskuzí o aktuálním tématu v průběhu semestru (10 bodů za zaslání příspěvku a minutové shrnutí příspěvku, alternativně vyhodnocení v čem nás daný příspěvek obohatil)
 • 10 bodů - skupinová prezentace na vybrané téma
 • 10 bodů - účast v investiční soutěži s aktivním řízením portfolia v týmech (předpokladem je aktivně zadaný pokyn k obchodu dle podmínek soutěže každého člena týmu)
 • 10 bodů - valuace vybraného cenného papíru vč. vyhodnocení investičního rozhodnutí